WŁASNA FIRMA - DOTACJE
PORADNICTWO KARIERY
PROGRAMY ADVENTURE THERAPY
FAKULTET DOSTĘPNOŚCI
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
PRZERWA NA PRZYGODĘ
PROGRAMY MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
previous arrow
next arrow
Slider

REKRUTACJA NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Poszukujemy osoby na stanowisko Doradcy zawodowego w ramach projektów dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, finansowanych ze środków EFS.

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza/Będzin.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • pracę z uczestnikami projektu w celu podjęcia aktywności zawodowej (indywidualne poradnictwo zawodowe),
 • badanie predyspozycji osobowościowo-zawodowych uczestnika projektu, diagnoza potrzeb, identyfikacja mocnych i słabych stron, określenie celu zawodowego uczestników,
 • dopasowanie form wsparcia do potrzeb uczestnika projektu,
 • opracowanie planu poszukiwania zatrudnienia,
 • rekrutacja uczestników do projektu,
 • współorganizowanie form wsparcia wynikających z IPD (szkolenia, staże).

Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: doradztwo zawodowe, psychologia, pedagogika, socjologia)
 • Min. 2 lata doświadczenia w zakresie doradztwa zawodowego
 • Doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej (m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami)
 • Umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, komunikatywność, terminowość wykonywania zadań
 • Umiejętność samodzielnego planowania i sprawnego organizowania własnej pracy
 • Dobra obsługa pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B + własny samochód
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów EFS

Oferujemy:

 • Ciekawą i dynamiczną pracę przy projektach aktywizacyjnych
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kamila.michalak@fundacjaimago.pl do dnia 27.01.2021r.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane osobowe i przetwarzali je na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Imago moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i przekazanych przeze mnie dokumentach, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację Imago, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”. Administratorem danych jest Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław.