PORADNICTWO KARIERY
FAKULTET DOSTĘPNOŚCI
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
PRZERWA NA PRZYGODĘ
PROGRAMY MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
previous arrow
next arrow
Slider

AKTYWNA PRZERWA

 

 

 

 

 

„Przygoda jest wtedy, kiedy wiesz jak się coś zaczyna, ale nie wiesz, jak się skończy…”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału 3 organizacji pozarządowych
w obszarze świadczenia usług przerwy wytchnieniowej dla młodych osób z niepełnosprawnością (OzN) i ich opiekunów, poprzez opracowanie i wdrożenie programów Adventure Therapy (AT), dzięki współpracy i wymianie doświadczeń z partnerem ponadnarodowym, w okresie 01.11.2020-15.06.2021

Adventure Therapy jest podejściem terapeutycznym opierającym się na realnym doświadczeniu (experience)
i działaniu (action) w naturze. Programy adventure therapy bazują na projektowaniu sytuacji, w których uczestnicy mogą doświadczać „ przeżyć szczytowych”, w czasie których, według A. Maslowa „ doświadczają ekspansji siebie, poczucia jedności
i sensu życia. To doświadczenie pozostaje w świadomości i daje poczucie celu, integracji, samostanowienia i empatii”.
Takie doświadczenia są szczególnie ważne w kontekście trudności przezywanych prze młodych dorosłych dotkniętych niepełnosprawnościami.
Wyzwaniami projektowanymi w programach adventure therapy mogą być np. wyprawa w góry, wspinaczka, spływ kajakowy, zajęcia z orientacji w terenie, czy gry kooperacyjne.
W projekcie zostaną opracowane i przetestowane wzorcowe programy Adventure Therapy, powstanie też produkt końcowy opisujący metodykę AT i możliwości jej zastosowania.
Ze względu na sytuację epidemiczną, szkolenie odbędzie się formule hybrydowej zawierającej zarówno spotkania online, pracę własną uczestników jak i doświadczalny warsztat w terenie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją pozarządową Asociacion Experientia z Hiszpanii tworzoną przez specjalistów w obszarze zdrowia psychicznego i interwencji społecznej, która jest pionierem we wprowadzaniu „terapii przygody”
i „edukacji przez doświadczenie” w Hiszpanii.

 

Projekt realizowany jest w ramach programu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Grant przyznany został na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.