previous arrow
next arrow
Slider

Babie lato we Wrocławiu – Centra Aktywizacji Lokalnej 50+

Okres realizacji

Listopad 2009 – Kwiecień 2011

Wartość / budżet

2 244 098,00, PO KL 7.2.1, woj. dolnośląskie

Grupa docelowa

Osoby po 50. roku życia nieaktywne zawodowo, mieszkańcy Wrocławia, zainteresowani rozwojem swoich umiejętności, zainteresowań, czujący potrzebę działania na rzecz innych, w tym swojego bezpośredniego otoczenia.

Cel

Głównym celem działań była aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Wrocławia, którzy ukończyli 50. lat, w szczególności poprzez ich rozwój edukacyjny. Działania aktywizujące były prowadzane w oparciu o utworzone 5 Centrów Aktywizacji Lokalnej (CAL), zlokalizowanych w miejscach dostępnych bezpośrednio dla uczestników i ich otoczenia, w pobliżu ich miejsc zamieszkania. CAL, stworzone także z myślą o budowaniu partnerstw lokalnych, kształtowały umiejętności zawodowe, społeczne, postawy liderskie oraz dotyczące animacji lokalnej, w tym także poprzez działania wolontariacie i organizację wydarzeń na rzecz otoczenia. Centra poza prowadzeniem warsztatów, czy udzielaniem wsparcia indywidualnego, stanowiły miejsce spędzania czasu usytuowane na terenie 5 dzielnic Wrocławia, otwarte na działania z lokalnymi instytucjami publicznymi (biblioteki, domy kultury, szkoły) oraz organizacjami pozarządowymi, stanowiąc ośrodki wspierające realizację różnych inicjatyw społecznych.

Projekt był realizowany przez Gminę Wrocław jako liderem, przy współpracy z trzema organizacjami pozarządowymi, w tym fundacją Imago, jako realizatorem działań w ramach jednego z centrów.

Rezultaty

– 500 uczestników zaktywizowanych

– 1800h warsztatów z podstaw obsługi technologii cyfrowych

– 1600h języków obcych

– 440h warsztatów rozwoju osobistego oraz 600h wolontariatu

– 1100h wsparcia w ramach coachingu

– 20 festynów integracyjnych zorganizowanych

– 40 wolontariuszy zaangażowanych w projekt

Kontakt

Łukasz Reszka

Tel.: 519 055 410

lukasz.reszka@fundacjaimago.pl

 

Piotr Kuźniak

Tel.: 691 270 754

piotr.kuzniak@fundacjaimago.pl

Aktualności