Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku” realizowany jest w partnerstwie z  Fundacją Cylinder.

Kwota dofinansowania: 99 150,00zł

Wartość projektu:  126 750,00zł

Okres realizacji zadania: 1.01.2020 – 31.12.2020

Zadania w ramach COP:

  1. ORGANIZACJA WSPARCIA – DIAGNOZA, REKRUTACJA, MONITORING + OBSŁUGA COP
  2. SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI LOKALNYCH NGO
  3. USŁUGI DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO, OGÓLNEGO I WSPARCIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO
  4. PROMOCJA COP I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  5. ANIMACJA SPOŁECZNA, KONKURS NA INICJATYWY LOKALNE
  6. INTEGRACJA LOKALNYCH NGO: SPOTKANIA I TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Więcej informacji i aktualności: www.facebook.com/coprybnik

Biuro COP mieści się w pomieszczeniach 303-304  i 1-2 w budynku przy ul. Żorskiej 14 w Rybniku

Z zespołem doradców skontaktować się można:

  • osobiście – po uprzednim umówieniu
  • telefonicznie: 733 919 686
  • mailowo: kontakt@cop.rybnik.pl
  • przez fb: facebook.PL/coprybnik

 

 

Centrum Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane ze środków Miasta Rybnika