Slider

Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska

www.dreamsart.pl

Zdobądź doświadczenie zawodowe w trakcie staży u niemieckich pracodawców

Weź udział w projekcie mobilności ponadnarodowej Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 54 osób młodych (15 kobiet, 39 mężczyzn) należących do tzw. grupy NEET, w wieku 18-35 lat, zamieszkujących na terenie subregionu centralnego i zachodniego woj. śląskiego. Co najmniej 50% uczestników stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne.

Do grupy NEET należą osoby:

 • – nie pracujące (bezrobotne zarejestrowane w PUP lub nieaktywne zawodowo)
 • – nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)
 • – nie szkolące się (nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

CEL

Głównym celem projektu jest stopniowa i trwała integracja z rynkiem pracy 54 osób poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, kursy zawodowe, staże ponadnarodowe i krajowe, pośrednictwo pracy, mentoring) oraz wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń między partnerami krajowymi i ponadnarodowymi.

OKRES REALIZACJI  01.02.2016 – 31.01.2018

WARTOŚĆ  1 771 127,56 PLN

FAZY PROJEKTU I FORMY WSPARCIA

Wsparcie realizowane będzie podczas 4 kolejnych faz projektu. Udział w każdej z faz jest obowiązkowy dla każdego uczestnika projektu.

FAZA I – REKRUTACJA

Szczegółowe informacje zamieścimy już wkrótce.

FAZA II – PRZYGOTOWANIE DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ

Podczas tej fazy opracowany zostanie Indywidualny plan działań (poradnictwo zawodowe) każdego uczestnika. W ramach wsparcia oferujemy: kurs języka niemieckiego, coaching, trening umiejętności miękkich oraz zapoznanie z kulturą Niemiec (w tym wyjazd integracyjny),  krótkie kursy doszkalające zakończone certyfikatem, wizytę studyjną u pracodawcy w Polsce, spotkanie z partnerem niemieckim mające na celu zapoznanie z programem pobytu za granicą i obowiązkami podczas staży w Niemczech.

Na tym etapie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, catering, zakwaterowanie podczas wyjazdu integracyjnego.

FAZA III – STAŻE W NIEMCZECH

Podczas 60-dniowego pobytu w Bawarii lub Saksonii uczestnicy odbędą staże zawodowe u niemieckich pracodawców reprezentujących branże produkcyjne i techniczne. Podczas pobytu przewidziana jest też kontynuacja nauki języka, coaching, udział w różnego typu wyjściach i eventach.

Staże realizowane będą zgodnie z indywidualnym planem działań uczestnika m in. na stanowiskach:

 • Mechatronik
 • Mechanik narzędziowy
 • Mechanik maszyn i urządzeń w przemyśle
 • Operator maszyn i urządzeń w przemyśle
 • Mechanik procesowy techniki tworzyw sztucznych i kauczuku
 • Odlewnik
 • Lakiernik
 • Ślusarz
 • Mechanik
 • Elektronik
 • Elektryk
 • Automatyk
 • Operator maszyn CNC
 • Szlifierz
 • Spawacz

W ramach tej fazy zapewniamy dojazd do i z Niemiec, zakwaterowanie, ubezpieczenie i koszty ewentualnych badań lekarskich. Uczestnicy będą też otrzymywać środki na wyżywienie i podróże lokalne.

FAZA IV – STRATEGIA AKTYWIZACJI PO POWROCIE DO KRAJU

Po powrocie do kraju ustalony zostanie indywidualnie dalszy sposób wsparcia. Przewidziano możliwość sfinansowania dodatkowego szkolenia zawodowego uczestnika potwierdzonego certyfikatem, udziału w stażu bądź wsparcia w wejściu na rynek pracy (pośrednictwo pracy) – w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika.

Na tym etapie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu, a uczestnicy staży – stypendium stażowe.

Przez cały okres udziału w projekcie uczestnicy będą pod opieką mentora polskiego, a podczas pobytu za granicą także mentora niemieckiego.

PARTNERZY

Fundacja Imago – Lider projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Ronal GmbH

Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH

www.dreamsart.pl

www.dreamsart.pl

Aktualności

05.12.2017

W zakładce dokumenty zamieściliśmy aktualny harmonogram GR. VI aktualny


30.12.2016

W zakładce dokumenty zamieściliśmy aktualny harmonogram-realizacji-wsparcia-w-projekcie-30-12-2016_ii-grupa


 

13.12.2016

W zakładce dokumenty zamieściliśmy aktualny harmonogram-realizacji-wsparcia-w-projekcie-13-12-2016_ii-grupa


29.11.2016

W zakładce dokumenty zamieściliśmy aktualny harmonogram-realizacji-wsparcia-w-projekcie-30-11-2016_ii-grupa


29.11.2016

W zakładce dokumenty zamieściliśmy aktualny harmonogram-realizacji-wsparcia-w-projekcie-29-11-2016_ii-grupa


 

23.11.2016

W zakładce dokumenty zamieściliśmy aktualny harmonogram realizacji wsparcia II grupa 23112016


17.11.2016

W zakładce dokumenty zamieściliśmy aktualny harmonogram realizacji wsparcia I grupa 171116


10.11.2016

W zakładce dokumenty zamieściliśmy aktualny harmonogram realizacji wsparcia I grupa 101116

 


31.10.2016

Informujemy o uzupełniającej rekrutacji uczestników II grupy mobilności. Na zgłoszenia czekamy do 6.XI 2016r. Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowy harmonogram wsparcia dostępny jest w zakładce Dokumenty.


14.10.2016

W zakładce dokumenty zamieściliśmy aktualny harmonogram realizacji wsparcia I grupa 141016


 

14.09.2016

Informujemy o trwającej rekrutacji uczestników II grupy mobilności. Harmonogram realizacji wsparcia dla Grupa II jest dostępny w zakładce Dokumenty.

W dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie.


22.07.2016

Informujemy, że w okresie 23-31.07 biuro projektu w Rybniku funkcjonować będzie według poniższego harmonogramu:
poniedziałek: 11:00-13:00

wtorek: 14:00-16:00

środa: 13:00-16:00

czwartek: 11:00-13:00

piątek: 14:00-16:00

Informacji związanych z projektem udzielać w tym czasie będzie koordynator projektu, Magdalena Stempska: magda.stempska@fundacjaimago.pl telefon: 513 360 807.


01.07.2016

W zakładce dokumenty zamieściliśmy aktualny Harmonogram realizacji wsparcia I grupy.


20.05.2016

Informujemy o zmianie w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zmiana dotyczy możliwości składania formularzy zgłoszeniowych do projektu i ich oceny w sposób ciągły w okresie kwiecień 2016 – marzec 2017 oraz tworzenia list uczestników w podziale na grupy. Rozmowy rekrutacyjne i wybór uczestników prowadzony będzie w ramach trzech edycji rekrutacji wg. terminów podanych na stronie www projektu.

Informujemy też, iż w zakładce Dokumenty zamieściliśmy zaktualizowany Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie dla I edycji rekrutacji oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie po zmianie.


29.04.2016

Informujemy o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych do projektu o 2 tygodnie. Na wypełnione formularze czekamy do 13 maja. Składać je można zarówno osobiście lub wysłać za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Projektu, które mieści się przy ul. Floriańskiej 1 w Rybniku. Można również wysłać skan podpisanych dokumentów na adres: anna.starostka@fundacjaimago.pl


27.04.2016

28.04.2016 zapraszamy do Zabrza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu. Podczas spotkania opowiemy o założeniach projektu i odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 11:00 w sali -103, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Pl. Krakowski 9.


19.04.2016

Informujemy, iż uczestnicy zakwalifikowani do projektu w ramach I tury rekrutacji zostaną podzieleni na dwie grupy. Orientacyjne terminy realizacji wsparcia w projekcie dla obu grup:
Grupa A:
– okres przygotowania do staży (kurs językowy, coaching, poradnictwo zawodowe, szkolenia, itp.): czerwiec-lipiec 2016
– okres wyjazdu na staż do Niemiec: sierpień-wrzesień 2016
– okres aktywizacji po powrocie ze staży (szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże krajowe): październik-grudzień 2016
Grupa B:
– okres przygotowania do staży (kurs językowy, coaching, poradnictwo zawodowe, szkolenia, itp.): czerwiec-wrzesień 2016
– okres wyjazdu na staż do Niemiec: październik-listopad 2016
– okres aktywizacji po powrocie ze staży (szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże krajowe): grudzień 2016-luty 2017


13.04.2016

W dniu 19.04.2016 zapraszamy do Chorzowa na Targi Pracy, gdzie będziemy mieć swoje stoisko i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące udziału w projekcie.

Targi odbywają się w godzinach 10:00-12:00 przy ul. Dąbrowskiego 113, Hala MORiS, Chorzów.


06.04.2016

W zakładce Dokumenty zamieściliśmy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy.

Informujemy, że I edycja rekrutacji prowadzona jest w następujących terminach:

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych i bieżąca ocena formularzy: 06.04 – 29.04.2016

Rozmowy rekrutacyjne z mentorem/psychologiem: 18.04.2016 – 21.05.2016

Wybór uczestników, utworzenie listy rankigowej: 23.05.2016 – 27.05.2016

Podpisywanie umów udziału w projekcie: 30.05.2016 – 31.05.2016


01.03.2016

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska.

Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można tutaj.

Już wkrótce rozpocznie się nabór kandydatów na uczestników programu mobilności ponadnarodowej- informacje zamieszczone zostaną na podstronie projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Dokumenty

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-IdA_2.03.2017

Formularz rekrutacyjny –  formularz-zgłoszeniowy-do-druku-i-uzupełnienia
HARMONOGRAMY REALIZACJI WSPARCIA DLA GRUP

Harmonogram – GRUPA I harmonogram-i-grupa_17-11-2016
Harmonogram – GRUPA II harmonogram-realizacji-wsparcia-w-projekcie-30-12-2016_ii-grupa

Harmonogram – GRUPA III harmonogram GR. III

Harmonogram – GRUPA IV harmonogram GR. IV

Harmonogram – GRUPA V harmonogram GR. V

Harmonogram – GRUPA VI harmonogram GR. VI

INNE DOKUMENTY

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w okresie wsparcia regulamin zwrot kosztów dojazdu-14

Kontakt

Biuro projektu:

-sala konferencyjna, 1 piętro-

ul. Floriańska 1,
44-217 Rybnik (budynek ośrodka CRiR Bushido).

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Koordynator projektu
Magdalena Stempska

Tel. 513 362 807

e-mail: magda.stempska@fundacjaimago.pl

 

Specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia
Anna Starostka

Tel. 504 565 301

e-mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl