Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

Okres realizacji

01 wrzesień 2013 – 30 czerwiec 2015

Wartość/Budżet

1 490 814,80zł /PO KL.7.4.woj.śląskie

Grupa docelowa

40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych (21K, 19M) z powiatu miasta Zabrze spełniających następujące kryteria:

– zarejestrowane w PUP w Zabrzu: osoby bezrobotne (20os.,w tym osoby długotrwale bezrobotne 9os.) lub poszukujące pracy (os. nieaktywne zawodowo 10os.)

 – zatrudnione w ZAZ w Zabrzu (nie więcej niż 25%, 10os.)

– osoby w wieku 15-64l.

– zamieszkałe na terenie powiatu m.Zabrze

– osoby o stopniu niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym, znacznym

– osoby chcące zmienić, uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe niezbędne na lokalnym rynku pracy, i/lub zdobyć doświadczenie zawodowe i podstawowe umiejętności praktyczne związane z pracą zawodową.

Realizatorzy

Lider – Fundacja IMAGO

Partner I – Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Partner II – Fundacja „Nadzieja Dzieci” z Zabrza

Cel główny

Wzrost predyspozycji społeczno-zawodowych o 50% do podjęcia zatrudnienia u co najmniej 28 osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria grupy docelowej projektu z obszaru powiatu miasta Zabrze, o okresie od 01.09.2013 – 30.06.2015r.

Cele szczegółowe

1. Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności o 50% w obszarze przygotowania zawodowego i podjęcia zatrudnienia u osób niepełnosprawnych do 30.06.2015r.

 2. Wzrost kwalifikacji zawodowych oraz zmniejszenie deficytów w dostępie do zatrudnienia u osób niepełnosprawnych do 30.06.2013r.

Rezultaty

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób poprzez zastosowanie wsparcia w 2 wariantach:

1. Zastosowanie tradycyjnych programów aktywizacyjnych dla osób niepełnosprawnych: szkolenia, staże, wsparcie Trenera pracy i Asystenta osobistego

2. Realizacja programów aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zastosowanie innowacyjnych metod kontraktowania usług rynku pracy (działanie testowane obecnie w ramach pilotaży MPiPS)

2014-10-08 09:17:54

Konkurs ofert Nr 7/MAZ/2014 na przeprowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi aktywizacji zawodowej 7 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu m. Zabrze. Celem… więcej

2014-08-21 09:44:57

Konkurs ofert Nr 6/MAZ/2014 na przeprowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi aktywizacji zawodowej 8 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu m. Zabrze. Celem… więcej

2014-08-06 14:23:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonywania czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonywania czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu „METAMORFOZA. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z… więcej

2014-08-06 11:26:44

Konkurs ofert Nr 5/MAZ/2014 na przeprowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi aktywizacji zawodowej 7 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu m. Zabrze. Celem… więcej

2014-07-16 08:17:34

Konkurs ofert Nr 4/MAZ/2014 na wykonanie czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu

Fundacja Imago ogłasza konkurs ofert  Nr 4/MAZ/2014 na wykonywanie czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu. Konkurs jest organizowany w… więcej

MAGDALENA  STEMPSKA

Kierownik projektu

tel. 513 362 807

e-mail: magda.stempska@fundacjaimago.pl

 

MARCIN  KRZYŻANOWSKI  

Kierownik projektu

tel. 513 362 807

e-mail: marcin.krzyzanowski@fundacjaimago.pl