PORADNICTWO KARIERY
FAKULTET DOSTĘPNOŚCI
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
PRZERWA NA PRZYGODĘ
PROGRAMY MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
previous arrow
next arrow
Slider

MODEL TWORZENIA LOKALNYCH PROGRAMÓW OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA IMAGO we współpracy z SHARED CARE SCOTLAND realizuje projekt pn. „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa.

Nr umowy: POWR.04.03.00-00-0051/18-00

Okres realizacji: 2018/12/03 – 2021/06/30

Całkowita wartość projektu: 1 015 839,10 zł

Kwota dofinansowania: 965 839,10 zł, w tym ze środków europejskich 957 834,69 zł i ze środków dotacji celowej 8004,41 zł.

 

Celem projektu jest opracowanie nowego rozwiązania – modelu tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej, dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Szkocja), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy między partnerem krajowym i zagranicznym, w okresie XII.2018-IX.2021.

Adaptowane rozwiązanie umożliwi opracowanie krajowego modelu tworzenia samorządowych lokalnych programów opieki wytchnieniowej. Rozwiązanie to ma stać się dla polskich samorządów praktycznym narzędziem zwiększającym dostęp do usług społecznych opiekunom osób zależnych.

Działania przewidziane w projekcie obejmują:

ETAP I – Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami zagranicznym (XII.2018-V.2019)

ETAP II – Testowanie rozwiązania (VI.2019-III.2021)

ETAP III – Analiza efektów testowanego rozwiązania (XII.2020-III.2021)

ETAP IV – Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego (IV-V.2021)

ETAP V  – Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki (VI-VII.2021)

ETAP VI – Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (VIII-IX.2021)

Planowanym efektem projektu będzie wdrożenie wypracowanego rozwiązania do praktyki przez 10 instytucji biorących udział w projekcie.

 

Biuro projektu

Hallera 123, 53-201 Wrocław

Koordynator – Magdalena Stempska

tel. +48 513 362 807

e-mail: magda.stempska@fundacjaimago.pl

REKRUTACJA

15.04.2019

Informujemy o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych dla przedstawicieli instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie, do 03.06.2019.

……………………………………………………………….

31.01.2019

Rekrutacja Instytucji użytkownika i przedstawicieli instytucji w projekcie „Model tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej” prowadzona jest w okresie 01.02.2019-15.04.2019.

Termin rekrutacji może ulec zmianie.

Instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną:

 

REGULAMIN

FORMULARZ IU

FORMULARZ PRZEDSTAWICIELA IU

REKOMENDACJE

UMOWA O WSPÓŁPRACY