Slider

Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży

Fundacja Imago we współpracy z fińskim partnerem firmą Spangar Negotiations Co. realizuje projekt pn. „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży” dotyczący adaptacji innowacyjnej metody doradztwa zawodowego.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nr umowy: POWR.04.03.00-00-W131/16

Okres realizacji: 01.01.2017-30.06.2018

Kwota dofinansowania: 969 864,64 zł

Celem projektu jest zwiększenie efektywności usług 15 instytucji rynku pracy działających na rzecz 54 os. Młodych w wieku 15-29 lat  z grupy NEET przez wypracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania ukierunkowanego na wzrost potencjału edukacyjno-zawodowego osób młodych, dzięki współpracy ponadnarodowej, a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie doświadczeń między partnerem krajowym i ponadnarodowym.

Projekt będzie adaptował metodę Przestrzeni Pozytywnych Wyobrażeń (PPW; eng. hope filled-engagement) N.E. Amundsona, rozwijającą warsztat doradców w kierunku bardziej kompleksowych usług dla klienta i towarzyszenia mu w procesie rozwoju kariery, tj. począwszy od sesji doradczych, a skończywszy na pozyskaniu zatrudnienia, bądź kontynuacji edukacji.

Metoda:

  • koncentruje się na kreatywnym budowaniu JA zawodowego klienta
  • zakłada elastyczne podejście do narzędzi i struktur sesji poradniczych
  • integruje inne dostępne oferty wsparcia inst. (brokering)
  • koncentruje się na rozwiązaniach, tj. planowaniu etapów, określaniu celów i praktycznych ścieżek ich realizacji
  • wykorzystuje narzędzia storytelling, wizualizacje, metafory
  • Metoda wzmacnia odpowiedzialność klienta za podejmowanie decyzji i rezultaty procesu aktywizacji

Działania przewidziane w projekcie obejmują:

ETAP I – Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym

ETAP II – Testowanie rozwiązania wśród grupy docelowej

ETAP III – Analizę efektów testowanego rozwiązania

ETAP IV – Opracowanie produktu finalnego i wdrożenie produktu

Planowanym efektem projektu będzie wdrożenie wypracowanego rozwiązania do praktyki przez 15 instytucji biorących udział w projekcie.

Biuro projektu

ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

Koordynator – Magdalena Stempska

tel. 513 362 807

e-mail: magda.stempska@fundacjaimago.pl

REKRUTACJA

04.09.2017

Poniżej zamieszczamy informację nt. doradców klienta, którzy kontynuują rekrutację uczestników projektu (osób młodych w wieku 15-29 lat z grupy NEET) wraz z wydłużonymi terminami składania dokumentów rekrutacyjnych.

wydłużenie rekrutacji

 


11.07.2017

Rekrutacja uczestników projektu Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży– tj. osób młodych w wieku 15-29 lat z grupy NEET – prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 11.07.2017r. do 31.08.2017r. przez doradców klienta wskazanych z ramienia instytucji rynku pracy na terenie 3 województw – Lista doradców. Każdy z doradców prowadzi osobny nabór uczestników/czek projektu. Termin rekrutacji może ulec zmianie w zależności od dostępności miejsc u danego doradcy. Informacja nt. terminu rekrutacji aktualizowana będzie na stronie www.fundacjaimago.pl

 

A5_imago_3-02

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_NEET

Załącznik 1_Formularz_zgloszeniowy_NEET

Załącznik 2 Lista doradców

Załącznik 3_Formularz rezygnacji

DOKUMENTY PODPISYWANE NA ETAPIE ZAKWALIFIKOWANIA DO PROJEKTU

Deklaracja udziału w projekcie_NEET

DOKUMENTY PODPISYWANE NA ETAPIE ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Umowa z uczestnikiem

Oświadczenie dot. danych osobowych uczestnika

Oświadczenie o statusie na dzień przystąpienia


09.01.2017

Informujemy iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału instytucji krajowych i doradców w projekcie, w poniższych terminach prowadzony jest nabór:

  • 16.01-21.02.2017 instytucji krajowych
  • 01.03-28.04.2017 doradców zawodowych/klienta z IK (doradców prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 29.03.2017, od 01.04-28.04.18 prowadzona będzie diagnoza kompetencji i wybór doradców)

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_IK

Formularz_zgloszeniowy_instytucje krajowe.docx

Formularz_zgloszeniowy_doradcy zawodowi.docx

Rekomendacje

AKTUALNOŚCI

09.07.2018

Zachęcamy do lektury raportu z analizy efektów testowania produktu finalnego projektu tj. modelu realizacji poradnictwa prowadzonego na bazie adaptowanej w projekcie metody poradnictwa kariery Hope-Filled Engagement. W raporcie znajdziecie Państwo wyniki badań dot. stosowania metody prowadzone wśród uczestników projektu testujących model: przedstawicieli instytucji rynku pracy, doradców zawodowych oraz osób młodych NEET.

Raport_2018_Final

Załącznik 7_Case Study Full


 

27.06.2018

Produkt finalny projektu

Poniżej zamieszczamy link do produktu finalnego projektu „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”. Publikacja stanowi podsumowanie prowadzonej  przez nasz zespół, w okresie 01.2017-06.2018, adaptacji kanadyjskiej metody poradnictwa kariery autorstwa Normana E. Amundsona.

Nadzieja i aktywne zaangażowanie


12.03.2018

Zakończenie procesu testowania

W lutym zakończyliśmy proces testowania metody Aktywnego zaangażowania. Uczestnicy projektu wzięli udział w ostatnich spotkaniach z doradcami. Podczas finalnych sesji doradczych w Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich, uczestnicy spotkali się również z Panią Dyrektor PUP Ireną Balikowską i otrzymali drobne upominki .

Nie możemy wyświetlić tej galerii.” template=”/home/fundacja/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-carousel.php” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 


06.12.2017

Nowa publikacja Fundacji Imago dla doradców zawodowych

Nowa publikacja Fundacji Imago dla doradców zawodowych

 


2.11.2017

Właściwa droga zawodowa. Doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne

Zamieszczamy relację z organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w dniu 11 października 2017 r. seminarium pn. „Właściwa droga zawodowa. Doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne”, podczas którego nasza ekspertka Barbara Górka wystąpiła z prelekcją pt. „Poradnictwo socjodynamiczne jako nowe podejście w poradnictwie – możliwości zastosowania w projektach wspierających młode osoby pozostające bez pracy”.

Seminarium było miejscem wymiany doświadczeń specjalistów poradnictwa zawodowego oraz beneficjentów programu POWER, którzy w projektach unijnych realizują wsparcie dla osób młodych.

http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykul/relacja-z-seminarium-wlasciwa-droga-zawodowa-doradztwo-zawodowe-i-ksztalcenie-ustawiczne-2.html#tabName=tab2


14.07.2017

Narzędzia wsparcia klienta w poradnictwie socjodynamicznym

W czerwcu br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało 59 Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego pt. „Nowe metody i techniki w poradnictwie zawodowym” z tekstem nt. poradnictwa socjodynamicznego autorstwa naszej Fundacyjnej koleżanki.
Artykuł pn. „Narzędzia wsparcia klienta w poradnictwie socjodynamicznym” promuje narzędzia, które adaptowaliśmy w zakończonym już międzynarodowym projekcie.  Artykuł zawiera praktyczne wskazówki i opisy narzędzi,  stosowanych w podejściu socjodynamicznym, które opiera się, podobnie jak adaptowana w projekcie „Przestrzeń rozwoju” metoda N. Amundsona, na orientacji konstruktywistycznej w poradnictwie.

Link do artykułu

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/images/publikacje/59.jpg.pdf

 

LISTA INSTYTUCJI I DORADCÓW KLIENTA

LISTA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W TESTOWANIU ADAPTOWANEJ W PROJEKCIE METODY DORADZTWA ZAWODOWEGO  N. AMUNDSONA

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych Aktywni

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Powiatowy Urząd Pracy Jastrzębie Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy Mikołów/Łaziska Górne

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Pracownia Psychologiczna Interakcje

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Fundacja Imago

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Stowarzyszenie Wielkopolskich Doradców Kariery WiDoK

 

LISTA DORADCÓW KLIENTA, u których można uzyskać informacje nt. rekrutacji i udziału w projekcie.

HARMONOGRAM WSPARCIA

harmonogram wsparcia w projekcie_8