previous arrow
next arrow
Slider

Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji rynku pracy

www.dreamsart.pl

www.dreamsart.pl

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Rozwój konstruktywistycznych metod doradztwa i podniesienie efektywności instytucji rynku pracy”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Nr umowy: POWR.04.03.00-00-321/4/2016

Kwota dofinansowania: 947 435,75 zł

Termin realizacji: 01.05.2017-31.12.2019

Partner: Spangar Negotations, Finlandia (dr Timo Spangar)

Grupa docelowa: 15 publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z 4 województw oraz 60 uczestników projektu (pełnoletnie osoby pozostające bez zatrudnienia).

Cel: rozwój narzędzi dla doradców poprzez wykorzystanie metod socjodynamicznych (podejście Vance’a Peavy’ego) oraz narracyjnych (podejście Normana Amundosona), wywodzących się z orientacji konstruktywistycznej w poradnictwie.

Działania planowane w projekcie:

 1. etap przygotowawczy:

* 2-dniowe seminarium dla osób zarządzających, 26-27.07.2017r.

* wizyta studyjna dla osób zarządzających w Finlandii, IX.2017,

* warsztaty przedwdrożeniowe,

* szkolenie dla doradców z metod konstruktywistycznych.

 1. Roczny etap testowania metod, szeroka grupa klientów (m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety):

* indywidualne poradnictwo kariery i pośrednictwo pracy dla uczestników projektu,

* superwizja dla doradców,

*warsztaty partycypacyjne.

 1. analiza efektów testowanego rozwiązania,
 2. opracowanie ostatecznej wersji produktu,
 3. działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki,
 4. wypracowanie rekomendacji dla instytucji.

Rekrutacja uczestników:

W pierwszej kolejności rekrutowani są instytucjonalni uczestnicy (VII.2017), jesienią br. rekrutowani są doradcy ww. instytucji, a następnie uczestnicy bez zatrudnienia, z którymi przeprowadzona zostanie faza testowa projektu.

Innowacją w projekcie jest możliwość adaptacji narzędzi w trakcie bieżącego procesu poradniczego, w trakcie którego doradcy mają ciągły dostęp do wsparcia (konsultacje ze strony fińskich i polskich ekspertów, superwizja, badania skuteczności zastosowanych narzędzi).

Linki do informacji o ww.  podejściach (materiały Fundacji):

http://www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl/images/Raport_SD_final_E-BOOK.pdf

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/images/publikacje/59.jpg.pdf

http://fundacjaimago.pl/projekty/aktualne/przestrzen-rozwoju-adaptacja-metody-zintegrowanego-doradztwa-rozwoju-kariery-dla-mlodziezy/

AKTUALNOŚCI

02.01.2018

Rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu: pełnoletnich osób pozostających bez zatrudnienia. Poniżej zamieszczamy regulamin rekrutacji z załącznikami:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_ost

Załącznik 1_Formularz_zgloszeniowy_uczestnik

Załącznik 2 Lista doradców

Załącznik 3_Formularz rezygnacji

 

18.12.2017

Fotorelacja z 5-dniowego szkolenia doradców w grudniu 2017r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.2017

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji doradców zawodowych / doradców klienta w projekcie. Rekrutacja  prowadzona jest wśród instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Doradcy reprezentujący w/w instytucje, zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć formularz zgłoszeniowy i rekomendację pracodawcy w formie papierowej w Biurze projektu w terminie do 16.11.2017roku. Poniżej prezentujemy harmonogram rekrutacji i najbliższych działań dla doradców:

 1. Przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych do Imago – do 16.11.2017
 2. 17 i 20.11.2017 – kontakty ze zgłoszonymi doradcami w celu ustalenia terminu rozmowy rekrutacyjnej
 3. 21-24.11 2017 – rozmowy rekrutacyjne (diagnoza kompetencji doradców),
 4. 27-29.11.2017 – wybór doradców i podział na grupy szkoleniowe
 5. 11-15 grudnia 2017 (I grupa) i 12-16.12.2017 (II grupa) – szkolenie z metod konstruktywistycznych we Wrocławiu.

Dokumenty rekrutacyjne dla doradców:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_IK i DZ_KON_aktualizacja 07.11.2017

Formularz_zgloszeniowy_doradcy-zawodowi.docx

Rekomendacje

Karta diagnozy kompetencji doradców zawodowych.docx

 

5.10.2017

W  ramach realizowanych w projekcie wizyt ekspertów zagranicznych i krajowych w instytucjach rynku pracy w Polsce gościliśmy z wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

Relacja ze spotkania na stronie Radia Opole:

http://radio.opole.pl/103,213769,nysanie-beda-uczyc-sie-od-finow-a-finowie-od-nys&s=1&si=1&sp=1

 

2.11.2017

Właściwa droga zawodowa. Doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne

Zamieszczamy relację z organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w dniu 11 października 2017 r. seminarium pn. „Właściwa droga zawodowa. Doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne”, podczas którego nasza ekspertka Barbara Górka wystąpiła z prelekcją pt. „Poradnictwo socjodynamiczne jako nowe podejście w poradnictwie – możliwości zastosowania w projektach wspierających młode osoby pozostające bez pracy”.

Seminarium było miejscem wymiany doświadczeń specjalistów poradnictwa zawodowego oraz beneficjentów programu POWER, którzy w projektach unijnych realizują wsparcie dla osób młodych.

http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykul/relacja-z-seminarium-wlasciwa-droga-zawodowa-doradztwo-zawodowe-i-ksztalcenie-ustawiczne-2.html#tabName=tab2

10.07.2017

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji 15 instytucji rynku pracy, zainteresowanych adaptacją i wdrożeniem innowacyjnych metod poradnictwa zawodowego – na bazie podejścia Hope-filled engagement prof. Normana Amundsona oraz podejścia socjodynamicznego prof. Vance’a Peavy’ego. Więcej informacji w poniższym Regulaminie rekrutacji. Rekrutacja trwa do dnia 21 lipca 2017r. włącznie.

Formularz_zgloszeniowy_przedstawiciel instyt.

Formularz_zgloszeniowy_instytucje krajowe_KON

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie_IK i DZ_KON

LISTA INSTYTUCJI

LISTA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W TESTOWANIU ADAPTOWANYCH W PROJEKCIE KONSTRUKTYWISTYCZNYCH METOD DORADZTWA ZAWODOWEGO:

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Fundacja Krzyżowa

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundacja Eudajmonia

Humanus Sp. z o.o.

Fundacja Open Space

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o.

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Stowarzyszenie YAVA

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Limes Piotr Bartkowiak

harmonogram wsparcia

harmonogram-wsparcia-w-projekcie_9