Arrow
Arrow
Slider

Zaproszenie na spotkanie „Opieka wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych”

 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Fundacja IMAGO zapraszają na spotkanie pn.: „Opieka wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych”. Spotkanie odbędzie się 21.09.2018 r. we Wrocławiu.

Kluczowym elementem spotkania będzie przedstawienie krajowych dobrych praktyk, a także duńskich rozwiązań w zakresie wsparcia opiekunów. Konferencja jest realizowana pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (International Short Break Association) oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego.

Prosimy o potwierdzanie udziału w spotkaniu poprzez złożenie do dnia 10.09.2018 r. formularza zgłoszeniowego (znajduje się na stronie DOPS). Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie DOPS lub przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl,  faxem: 71 770 42 20 lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław. Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej www.dops.wroc.pl .

Prosimy także o wcześniejsze zgłaszanie przez uczestników specjalnych potrzeb (np. konieczność zapewnienia asystenta/tki osoby z niepełnosprawnością, przestrzeni dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową, tłumacza języka migowego, systemu wspomagającego słyszenie, specjalnego wyżywienia czy alternatywnych materiałów informacyjnych).

 Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/231185171054555/

http://dops.wroc.pl/aktualnosci2018.php?id=43