Dołącz do naszego zespołu jako Koordynator/ka projektu

Fundacja Imago poszukuje Koordynatora/ki projektu aktywizacji społecznej.

W ramach projektu przewidujemy utworzenie Pracowni Rozwoju Osobistego skierowanej dla osób z grup wykluczonych, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Zajęcia obejmować będą m.in. grupowe zajęcia stacjonarne i wyjazdy oparte o metodykę Adventure Therapy, warsztaty Stop and Go, warsztaty tematyczne, staże zawodowe, szkolenia, wsparcie asystenckie.

Miejsce pracy: WROCŁAW

Zadania obejmują:

 • realizacja zadań w projekcie zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektu w ramach RPO WD, Obszar Aktywnej integracji,
 • działania rekrutacyjno-promocyjne,
 • organizacja wsparcia merytorycznego w projekcie,
 • planowanie zadań, koordynacja zespołu,
 • sprawozdawczość, monitoring wskaźników, harmonogramu działań
 • nadzór nad rozliczeniami w projekcie,
 • prowadzenie dokumentacji projektu,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi osoby z grupy docelowej,
 • kontakty z instytucją pośredniczącą
 • rozwijanie oferty pracowni

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi aktywizacji społecznej i lub zawodowej dofinansowanych z EFS,
 • umiejętność obsługi programów Excel, Word, 
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • wysokie umiejętności zarządzania pracą własną i zespołu,
 • umiejętność analizowania ryzyk – wprowadzania działań zaradczych,
 • kreatywność, 

Mile widziane:

· doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnością

· znajomość narzędzi promocji w Internecie

· zainteresowanie niestandardowymi metodami wsparcia osób z grup wykluczonych, w tym Adventure/Wilderness Therapy/Outdoor Programing

Oferujemy:

·  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – etat

·  Współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE

·  Wsparcie zespołu – przyjazną atmosferę pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: magda.stempska@fundacjaimago.plotwiera się w nowej karcie do dnia 16.09.2021r.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane osobowe i przetwarzali je na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Imago moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i przekazanych przeze mnie dokumentach, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację Imago, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”. Administratorem danych jest Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław.