Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/ZPR/2018 – realizacja zadań asystenta osób niepełnosprawnych

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań asystenta osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Zabrzański program reintegracji” wybrano Wykonawców zgodnie z protokołem. Protokół z wyboru ofert znajduje się poniżej.

Protokół_2ZPR2018