Oferta pracy na stanowisku Koordynator projektu mobilności ponadnarodowej

Poszukujemy osoby na stanowisko Koordynatora projektu mobilności ponadnarodowej

 

Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków obejmuje:

 • nadzór administracyjny, finansowy i wdrożeniowy
 • realizacja zadań w projekcie zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zasadami PO WER i harmonogramem w projekcie
 • utrzymywanie relacji z partnerami ponadnarodowymi z Niemiec
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • nadzór nad działaniami informacyjno-rekrutacyjnymi
 • nadzór nad realizacją wsparcia merytorycznego w projekcie
 • prowadzenie monitoringu wskaźników, harmonogramu i budżetu
 • sprawozdawczość merytoryczna
 • identyfikacja problemów i zarządzanie ryzykiem

Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi z EFS
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 • doświadczenie w realizacji projektów partnerskich
 • znajomość Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach PO WER
 • wysokie umiejętności zarządzania pracą własną i zespołu
 • umiejętność analizowania ryzyk – wprowadzania działań zaradczych

 

mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów współpracy ponadnarodowej
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę przy ponadnarodowym projekcie aktywizacyjnym (praca w projekcie realizowana będzie w trzyosobowym zespole – koordynator i 2 mentorów)
 • zatrudnienie w oparciu o  umowę o pracę (etat)
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Osoby zainteresowane aplikowaniem zapraszamy w dniu 15 marca 2018 o godz. 17:00 na spotkanie informacyjne, miejsce: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, Wrocław. Prosimy o przesłanie e-maila z potwierdzeniem udziału na adres: magda.stempska@fundacjaimago.pl do 14 marca 2018.

Prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem KOORDYNATOR na adres: magda.stempska@fundacjaimago.pl do dnia 16.03.2018.

 

Rozmowy rekrutacyjne prowadzone będą w dniach 19-21.03.2018r.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.