PILNE: Rekrutacja ekspertów ds. wsparcia ukraińskich uchodźców z osobami z niepełnosprawnościami w swoich rodzinach!

Zapraszamy wszystkich specjalistów z obszarów medycyny, edukacji, pomocy społecznej, psychologii itp. do udziału w rekrutacji w pilotażowym projekcie UNICEF/EASPD.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu wczesnego wsparcia dla dzieci Uchodźców z Ukrainy.

Pierwszym jego etapem jest nabór i przeszkolenie (w dniach 3-6 października) Ekspertów Rodzinnych (szkolenie online). Zadania Eksperta będą koncentrować się na: poradnictwie i wsparciu 500 Konsultantów Rodzinnych i 800 Organizatorów Grup Wsparcia, mających pod opieką Ukraińskie rodziny z dziećmi wymagającymi wsparcia. Ekspert powinien posiadać doświadczenie w dziedzinie zdrowia dzieci, edukacji, ochrony lub dziedzin pokrewnych – w szczególności wczesnej interwencji/wczesnego wspomagania).

Poszukiwane są osoby mówiące bardzo dobrze w języku angielskim lub ukraińskim oraz jednocześnie dobrze w języku polskim!

Rekrutacja  do 29.09.2022

Szczegóły dostępne są pod linkami: