Допомога дітям з особливими потребами або дітям з загрозою інвалідності до 18 року життя (громадянам України) шляхом організації різних форм супроводу. Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia (obywatelom Ukrainy) poprzez organizację różnych form wsparcia.

Wrocław bez granic – wsparcie dla dzieci z Ukrainy (Вроцлав без обмежень – підтримка дітей з України).

Okres realizacji zadania: 01.03 – 31.10.2023

Uczestnicy: 50 dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia – obywateli Ukrainy, oraz ich rodzice/opiekunowie.

Działania:

– przyjazny punkt integracji i aktywizacji społecznej dla 50 dzieci,

– konsultacje prawne i psychologiczne dla 50 opiekunów,

– publikacja zawierającej informacje nt. systemu wsparcia w Polsce, w języku ukraińskim i rosyjskim,

– zajęcia z języka polskiego dla 20 opiekunów dzieci,

– zakup oraz przekaznie do użytkowania dzieci podstawowego sprzętu specjalistycznego/rehabilitacyjnego/pomocniczego,

– udział dzieci i ich rodziców/opiekunów w życiu społeczno-kulturalnym (imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne),

– organizacja 1-dniowych wycieczek na terenie woj. dolnośląskiego dla ww. dzieci i ich opiekunów.

Miejsce realizacji zadania: salki Centrum Kultury i Edukacji „Bakara” we Wrocławiu przy ul. Różanej 4-6

Osoba do kontaktu: Marina Beley, maryna.belei@fundacjaimago.pl, +48690 626 830

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.