Dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim

Projekt „Dostępny asystent w subregionie wałbrzyskim”sfinansowany  jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadania Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego (powiaty: świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki).

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi asystenckiej i opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z uslugi opieki wytchnieniowej?

mieszkańcy subregionu wałbrzyskiego, zamieszkujący w powiecie ząbkowickim, dzierżoniowskim, świdnickim, kłodzkim, wałbrzyskim spełniający jedno z poniższych kryteriów: 
1)  osobami niesamodzielnymi, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
2) są osobami z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 

Czas realizacji projektu: marzec 2022 – grudzień 2023

W razie pytań i/lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Emilia Rosikiewicz 

telefon: 500 456 558

email: emilia.rosikiewicz@fundacjaimago.pl

W razie potrzeby jesteśmy również dostępni drogą sms-ową. 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.