Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 Gmina Trzebnica

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz w formie pobytu całodobowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na rzecz mieszkańców Gminy Trzebnica.

Źródło finansowania: Fundusz Solidarnościowy

Podstawa : Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Kwota dofinansowania: 250 800,00 zł 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

Opiekunowie  zamieszkujący na terenie gminy Kąty Wrocławskie, zamieszkujący wspólnie z osobami z orzeczoną niepełnosprawnością i będący opiekunami faktycznymi sprawujący opiekę nad:
1) dziećmi z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualne orzeczeniem o niepełnosprawności,  
2) osobami dorosłymi, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (grupa 1)


Czas realizacji projektu
: maj 2022 – grudzień 2022

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa do 1.12.2022 r. lub do wyczerpania miejsc w programie.

Usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 20 opiekunów (łącznie 4800 godzin)

Usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego objętych zostanie 7 opiekunów (łącznie 98 dób wsparcia)

W razie pytań i/lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Katarzyna Radzińska

telefon: 790-715-876

email: kasia.radzinska@fundacjaimago.pl

W razie potrzeby jesteśmy również dostępni drogą sms-ową.