Opieka wytchnieniowa w Gminie Żórawina – edycja 2021

 

 

Projekt Opieka wytchnieniowa- edycja 2021 w ramach pobytu dziennegosfinansowany  jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2021″ Gminie Żórawina.

Kwota dofinansowania : 67 200 zł 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z uslugi opieki wytchnieniowej?

Opiekunowie  zamieszkujący na terenie gminy Żórawina i będący opiekunami faktycznymi sprawującymi opiekę nad:
1) dziećmi z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualne orzeczeniem o niepełnosprawności,  łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osobami dorosłymi, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności które potwierdzi znaczny stopniem niepełnosprawności.

 

Czas realizacji projektu: lipiec 2021 – grudzień 2021

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa do 23.12.2021r.

W razie pytań i/lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Agnieszka Pawłowska  

telefon: 797 996 564
email: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Martyna Rangno

telefon: 509 771 751
email: martyna.rangno@fundacjaimago.pl

W razie potrzeby jesteśmy również dostępni drogą sms-ową.