Senioralni liderzy społeczności lokalnych

Okres realizacji

Sierpień 2009 – Grudzień 2009

Wartość / budżet

42 766,0, FIO

Grupa docelowa

Grupę uczestników projektu stanowili mieszkańcy gminy Strzelin oraz okolicznych miejscowości powyżej 50. roku życia (60os.), zrzeszeni w lokalnym stowarzyszeniu działającym na rzecz edukacji i rozwoju osób po 50. roku życia, zainteresowani nauką obsługi komputera, lepszą organizacją własnych działań, a także rozwojem stowarzyszenia.

Cel

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej osób powyżej 50 roku życia, członków lokalnej społeczności oraz ich integracja z młodymi, aktywnymi osobami. Przedsięwzięcie było skierowane przede wszystkim do osób starszych, tzw. 60+, które już wykazują zdolność do aktywnego kształtowania społeczności lokalnej, m.in. współpracując w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub Klubów Seniora, jednakże brak im umiejętności charakterystycznych dla liderów oraz wiedzy dotyczącej skutecznego planowania i realizowania przedsięwzięć. Celem było nie tylko pokonanie wzajemnych uprzedzeń i stereotypów, ale także pokazanie, w jaki sposób i na jakich zasadach może odbywać się międzypokoleniowa współpraca. Działania koncentrowały się na przeprowadzeniu szeregu warsztatów w zakresie rozwoju osobistego, integracji grupy oraz planowania działań o charakterze projektowym.

Rezultaty

W trakcie projektu przeprowadzono 308 godzin szkoleń i warsztatów. Przeszkolonych zostało 36 osób powyżej 60 roku życia oraz 6 młodych osób, które współpracowały z osobami starszymi i aktywnie je wspierały. Łącznie prowadzono:

– 5 godzin zajęć integracyjnych,

– 9 warsztatów aktywizacyjnych osoby starsze w wymiarze 162 godzin,

– 9 warsztatów przygotowujących do współpracy z seniorami dla Młodych Asystentów Wspierających Liderów Senioralnych w wymiarze 36 godzin,

– 4 bloki zajęć praktycznego tworzenia i realizacji projektów w wymiarze 105 godzin.

Ponadto w efekcie realizacji przedsięwzięcia powstały 3 miniprojekty, dotyczące aktywizacji społeczności lokalnej.

Łukasz Reszka

Tel.: 519 055 410

lukasz.reszka@fundacjaimago.pl

 

Piotr Kuźniak

Tel.: 691 270 754

piotr.kuzniak@fundacjaimago.pl