Virtual Reality w Zatrudnieniu Wspomaganym i Poradnictwie Kariery (Education in Using Virtual Reality in Supported Employment and Career Counselling)

Cel projektu: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w podejmowaniu aktywności zawodowej za pomocą narzędzi Virtual Reality. Cel zostanie zrealizowany dzięki rozwojowi kompetencji doradców kariery i trenerów zatrudnienia wspomaganego w zakresie samodzielnego tworzenia wirtualnych sesji na platformie VIAR 360.

Okres realizacji: Styczeń 2022 – Grudzień 2024

Źródło finansowania:

Erasmus +, Cooperation partnerships in vocational education and training

Lider projektu:

Aspekt z.s., Czechy

Partnerzy projektu:

Fundacja Imago, Polska

Fundatia Health Action Overseas, Rumunia

VIAR d.o.o., Słowienia

Status Employment, Wielka Brytania

Kontakt: barbara.gorka@fundacjaimago.pl