Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/12/2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania dot. realizacji usługi JOBCOACHINGU w ramach projektu „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I.”, realizowanego w ramach RPO Woj. Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do realizacji zlecenia została wybrana: HUMANUS Sp. z o.o.