Specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia BYTOM

Fundacja Imago poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji i organizacji wsparcia w ramach projektów dotyczącego udzielania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

Miejsce pracy: Bytom

Zakres obowiązków obejmuje:

 • organizacja procesu promocji i rekrutacji uczestników projektów:
 • udział w przygotowaniu planu marketingowego i dobór właściwych narzędzi promocyjnych
 • realizacja działań promocyjnych, w tym: organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych, przekazywanie informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa, opracowanie merytoryczne materiałów promocyjnych i ich dystrybucja, aktualizacja treści na stronie www, współpraca z mediami, kontakty z instytucjami wspierającymi grupy docelowe
 • przyjmowanie zgłoszeń i ich weryfikacja formalna, kwalifikowanie uczestników, organizacja procesu podpisywania umów uczestnictwa
 • organizacja wsparcia w projektach:
 • organizacja form wsparcia grupowego i indywidualnego w projektach
 • zarządzanie obiegiem dokumentów dotyczących wsparcia
 • zarządzanie obiegiem informacji pomiędzy uczestnikami a personelem projektów
 • bieżący kontakt z uczestnikami projektu – udzielanie informacji w zakresie uczestnictwa w projekcie i oferowanego wsparcia
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Koordynatora projektu
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji

Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:

 • Znajomość zasad i doświadczenie w realizacji projektów EFS  
 • Umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem
 • Bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, komunikatywność, terminowość wykonywania zadań
 • Umiejętność samodzielnego planowania i sprawnego organizowania własnej pracy
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu
 • Twórcze podejście do rozwiązywania problemów
 • Dobra obsługa pakietu MS Office
 • Mobilność – realizacja zadań na terenie woj. śląskiego
 • Mile widziane osoby posiadające własny samochód

Oferujemy:

 • Ciekawą i dynamiczną pracę przy projektach aktywizacyjnych
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – połowy etatu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: lukasz.reszka@fundacjaimago.pl

do dnia 21.08.2018r.