Program ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – edycja 2022”

Wartość dofinansowania: 519 456,74 PLN

Projekt Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”.

Główny cel programu:

Zwiększenie poziomu niezależności życiowej osób z niepełnosprawnościami, dzięki poszerzeniu dostępu do usług asystenckich, wspierających osoby z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Miejsca realizacji:

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:

– Dąbrowa Górnicza/Będzin;

– Bytom

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE:

–  Subregion centralny woj. dolnośląskiego – m. Wrocław oraz powiaty: wrocławski, oleśnicki i trzebnicki;

–  Subregion południowy woj. dolnośląskiego – powiaty: ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki, kłodzki, wałbrzyski.

Okres realizacji:

Sierpień 2022 – Grudzień 2022

Kto może być uczestnikiem projektu:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – min. 1 osoba;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego – min. 42 osoby.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Działania podejmowanie w ramach Programu mają na celu:

  • ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  • stymulację do podejmowania aktywności,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro w Bytomiu

ul. Moniuszki 22, pokój 112 (I piętro)

41-902 Bytom

Telefon: 797 110 933, osoba do kontaktu: Katarzyna Gajda w godz. 10.00-15.00

E-mail: kasia.gajda@fundacjaimago.pl

Biuro w Dąbrowie Górniczej

budynek Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul: Sienkiewicza 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: 512 813 201, osoba do kontaktu: Daria Sąsiadek, w godz. 10.00-15:00

E-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

Telefon:. 516 752 316, osoba do kontaktu:  Monika Grabowska, w godz. 10.00-15.00

E-mail: monika.grabowska@fundacjaimago.pl

Biuro w Ząbkowicach Śląskich

Budynek Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego

ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śląskie

Telefon: 500 456 558, osoba do kontaktu: Emilia Rosikiewicz w godz. 10.00-15.00

E-mail: emilia.rosikiewicz@fundacjaimago.pl

Biuro we Wrocławiu

ul. Hallera 123

50-201 Wrocław

Telefon: 797 996 564, osoba do kontaktu: Agnieszka Pawłowska w godz. 10.00-15.00

E-mail: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Koordynator Programu

Karolina Miernik

ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śląskie

E-mail: karolina.miernik@fundacjaimago.pl