Program mobilności kadr pracujących z młodymi osobami z niepełnosprawnością

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. NR Umowy POWR.04.02.00-00-035/20.

Celem głównym projektu jest zwiększenie  kompetencji kadr pracujących bezpośrednio z młodymi osobami z niepełnosprawnością, w zakresie świadczenia usług asystenckich, w tym o charakterze przerwy regeneracyjnej.  Dodatkowo zwiększenie zdolności instytucji do świadczenia kompleksowych usług umożliwiających ich samodzielność życiową.

Grupą docelową projektu to kadra, która na co dzień pracuje z młodymi OzN – 10 instytucji (publicznych i pozarządowych), których głównym przedmiotem działalności są zadania związane z organizowaniem i udzielaniem wsparcia rehabilitacyjnego, terapeutycznego , socjoterapeutycznego, rewalidacyjnego, profilaktyczno-wychowawczego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodych OzN.

Zdobyte doświadczenia posłużą jako motywacje i rekomendacje do dalszych działań w Instytucjach. Wiedza zostanie pozyskana podczas wizyt studyjnych w placówkach specjalizujących się w usługach asystenckich i opiece wytchnieniowej  w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech oraz Danii

  1. Rekrutacja jest prowadzona w ramach projektu „Program mobilności kadr pracujących z młodymi osobami z niepełnosprawnością, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 4.2 POWER.
  2. Liderem projektu jest Fundacja Imago, a partnerami zagranicznymi:
  3. a) DRK Kreisverband Wolfebuttel e.V. Integrations und Therapiezentrum (ITZ) – Czerwony Krzyż Wolfenbuttel, Centrum Terapii i Integracji (Niemcy),
  4. b) Granbohus, Ośrodek świadczący usługi przerwy regeneracyjnej (Dania),
  5. c) Le Deputatio de Barcelona – Hiszpania
  6. d) Fundation Tambien – Hiszpania
  7. e) Centro Studi Formazione Orientamento – Włochy
  8. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych kadr (min. 40 os.) z instytucji działających na rzecz młodych osób niepełnosprawnych 13-25 lat (min. 10 NGO, JST, itp.) poprzez udział w programie rozwoju mobilności pracowników, realizowany na drodze wizyt studyjnych (5 wyjazdów) służących poznaniu rozwiązań duńskich, niemieckich, hiszpańskich i włoskich, a także wzajemne uczenie się i wymiana wiedzy między partnerem krajowym i partnerami zagranicznymi. Wizyty studyjne odbędą się w okresie od 07.2021 -12.2022.

Wizyty umożliwią zapoznanie się z know–how partnerów zagranicznych, a tym samym rozwój wiedzy i umiejętności uczestników – reprezentantów instytucji krajowych.

Cel szczegółowy PO WER: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej

Uczestnicy projektu to Kadra (min. 40os.) bezpośrednio i na co dzień pracująca z młodymi os. niepełnosprawnymi w wieku 13-25 lat z min. 10 inst. (publiczne i pozarządowe), których głównym przedmiotem działalności są zadania związane  z organizowaniem i udzielaniem wsparcia rehabilitacyjnego, terapeutycznego, socjoterapeutycznego, rewalidacyjnego, profilaktyczno-wychowawczego i pomoc  psychologiczno-pedagogicznej dla młodych os. niepełnosprawnych, w tym m.in.: asystenci, trenerzy, instruktorzy, rehabilitanci, psycholodzy, terapeuci, diagności, pedagodzy (wolontariusze, współpracownicy i pracownicy). 2. Osoby. posiadające zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności

 

 

Regulamin rekrutacji_Mobilność kadr

Szczegóły: anna.janus@fundacjaimago.pl

W ramach działań zadania została przeprowadzona wizyta studyjna w Niemczech, w Czerwonym Krzyżu, który jako organizacja humanitarna i charytatywna, będąca częścią Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, prowadzi placówkę Centrum Integracji i Terapii (ITZ), w Wolfenbüttel (Dolna Saksonia). Jest to unikalna w skali regionu instytucja: pod jednym dachem oferuje usługi terapeutyczne, doradztwo i inne usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, seniorów. Zapoznaliśmy się z praktyczną i merytoryczną działalnością Partnera. Nabyliśmy wiedzę na temat systemowych rozwiązań związanych z organizacją Usług asystenckich i przerwy wytchnieniowej.

Zapraszamy wszystkie Instytucje, zajmujące się wpieraniem młodych osób z niepełnosprawnością  do wzięcia udziału w wizycie Studyjnej  w Barcelonie. 

Uczestnicy projektu to Kadra (min. 40os.) bezpośrednio i na co dzień pracująca z młodymi os. niepełnosprawnymi w wieku 13-25 lat z min. 10 inst. (publiczne i pozarządowe), których głównym przedmiotem działalności są zadania związane  z organizowaniem i udzielaniem wsparcia rehabilitacyjnego, terapeutycznego, socjoterapeutycznego, rewalidacyjnego, profilaktyczno-wychowawczego i pomoc  psychologiczno-pedagogicznej dla młodych os. niepełnosprawnych, w tym m.in.: asystenci, trenerzy, instruktorzy, rehabilitanci, psycholodzy, terapeuci, diagności, pedagodzy (wolontariusze, współpracownicy i pracownicy). 2. Osoby. posiadające zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Rekrutacji .

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 15 kwietnia  2022 roku w Biurze Fundacji, e-mailowo lub za pomocą poczty. Komisja Rekrutacyjna zbierze się 16 kwietnia .

Wizyta planowana jest na przełomie kwietnia/maja.

Regulamin rekrutacji_Mobilność kadr

HARMONOGRAM WSPARCIA

20.02.2023

Planowana wizyta studyjna w Bethel Regional, Kurzzietwohngruppe Brucke Ebenezerweg 14, Niemcy.

Data: 27 – 3 marca 2022, dni robocze; 28 -29 marca.