Zapraszamy na letnie PÓŁKOLONIE PRZYGODA BEZ BARIER – LATO W MIEŚCIE 2022

Oferujemy 3 aktywne turnusy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością od 6 do 26 roku życia (urodzone w latach 1996 – 2016), które mieszkają lub przebywają we Wrocławiu w czasie realizacji zadania.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław

Więcej informacji

www.wroclaw.pl