ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ SZKOLENIA „TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA”

W związku z realizacją Projektu “Praca i kompetencje – kompetentsiyi ta robota” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020., Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, zamawiający Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1-IT-PIK-2023 dotyczące realizacji szkolenia „Testowanie oprogramowania”.

Treść zapytania wraz z formularzem oferty oraz wymaganymi załącznikami znajduje się na stronie projektu w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE.

https://fundacjaimago.pl/projekt/praca-i-kompetencje-kompetentsiyi-ta-robota/ – ZAPYTANIA OFERTOWE

Ilustracja: https://free-vectors.net/