previous arrow
next arrow
Slider

Nowe Horyzonty. Staże zagraniczne – 4 500 zł


 

DLA KOGO?

Jeżeli:

 • Nie pracujesz
 • Nie uczysz się ani nie szkolisz
 • Masz 18-35 lat
 • Mieszkasz w województwie śląskim bądź dolnośląskim
 • Nie jesteś rolnikiem ani nie prowadzisz działalności gospodarczej

to ten projekt jest właśnie DLA CIEBIE!!!

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce po prawej stronie.

Telefon: 506-734-672

 

OFERUJEMY:

 • Szkolenia certyfikowane – stypendium szkoleniowe
 • Staże zagraniczne w Niemczech (180 godzin) – stypendium oraz kieszonkowe na wyżywienie w kwocie ok.

4 500

 • Kurs językowy z języka niemieckiego (dostosowany do poziomu uczestników – 90 godzin) w Polsce oraz kurs językowy wyjazdowy w Niemczech.
 • Treningi motywacyjne i kompetencji multikulturowych
 • Zajęcia doradcze z Mentorem i Pośrednikiem pracy
 • Program kulturalny w trakcie pobytu zagranicznego

 

Telefon: 506-734-672  

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu:

„Nowe Horyzonty. Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób młodych.” POWR.04.02.00-00-0041/17

 

Grupa docelowa projektu:

Grupę docelową stanowi 96osób (w tym minimum 43 kobiety) w wieku 18-35 lat, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (NEET), które zarazem:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo)
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • nie szkolą się
 • zamieszkują województwo dolnośląskie lub śląskie

Co najmniej 50% uczestników (48 osób) będą stanowić osoby należące do jednej z poniższych grup:

 • z niepełnosprawnością
 • długotrwale bezrobotne
 • przedwcześnie opuściły system edukacji.

 

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje 3 fazy projektowe:

FAZA II – Przygotowanie do mobilności:

 1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – średnio 5 godzin na osobę.
 2. Kurs z języka niemieckiego – 90 godzin zajęć grupowych – dostosowany do poziomu językowego UP.
 3. Spotkania indywidualne z Mentorem – średnio 7 godzin na osobę – tematyka: opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej (m.in. CV), coaching, zajęcia multikulturowe, terapia psychologiczna.
 4. Trening motywacyjny i kompetencji multikulturowych – zajęcia grupowe, 12 godzin na grupę (2 dni).
 5. Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Partnerów projektu – 2 godziny na grupę – zapoznanie z problematyką staży zagranicznych i sprawami technicznymi wyjazdu do Niemiec.

Faza III – Przygotowanie zawodowe zagranicą:

 • Czas trwania  pobytu  zagranicą – Niemcy  (Saksonia, Drezno i okolice) – wynosi 45 dni/grupę.
 • Staż minimum 180 godzin.
 • Kurs j. niemieckiego raz/dwa razy w tygodniu.
 • Zajęcia coachingowe z mentorem projektu raz na tydzień.
 • Program kulturalny, wyjścia, wycieczki w weekendy.
 1. Przygotowanie zawodowe:
 • W trakcie pobytu realizowane będą 30 dniowe staże w minimalnym wymiarze 180 godzin.
 • Staże pozwalające na zdobycie nowych umiejętności w danym zawodzie odbywać się będą w branżach usługowych (m.in. hotelarstwo, gastronomia, obsługa klienta, opieka nad osobami zależnymi) oraz produkcyjnych (m.in. metalurgia, przemysł samochodowy, elektronika – w zawodach: spawacz, ślusarz, operator CNC, elektryk, automatyk, itp.).
 • Staże dobierane będą odpowiednio do celu rozwoju UP wskazanego w Indywidualnym Planie Działania (Faza I).
 • Wymiar staży zagranicznych wynosi maksymalnie 8 godzin na dzień przy uwzględnieniu niemieckiego prawa pracy.
 • W przypadku osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności czas pracy uczestnika nie przekroczy 7 godzin na dobę.
 • Istnieje możliwość przygotowania zawodowego w formie Workcamp w prowadzonych ośrodkach szkolenia zawodowego lub w formie mieszanej.
 1. Działania dodatkowe:
 • Działania mające na celu rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji UP obejmują kurs językowy z elementami multikulturowymi (minimum 1 tydzień), program kulturalny (zajęcia weekendowe), coaching-superwizje (min. 1 tydzień).

FAZA IV – Aktywizacja po powrocie uczestników do kraju:

 1. Szkolenia z certyfikatem kwalifikacji/kompetencji zawodowych – wsparcie fakultatywne dla 40 UP zgodnie z IPD opracowanym w Fazie I.
 2. Pośrednictwo pracy – zajęcia indywidualne średnio 20 godzin na UP.
 3. Spotkania indywidualne z mentorem – średnio 5 godzin na osobę miesięcznie przez 2,5 miesiąca.

 

Cel główny projektu:

Stopniowa i trwała integracja z rynkiem pracy 96osób (grupa NEET do 35 roku życia) z terenu województw śląskiego i dolnośląskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej (poradnictwo zawodowe, kurs językowy, trening kompetencji, przygotowanie zawodowe zagranicą, szkolenia, pośrednictwo pracy, mentoring) oraz wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami krajowym i ponadnarodowymi.

 

Efekt projektu:

 • Nabycie przez 87 osób (39 kobiet, 48 mężczyzn) kompetencji zawodowych lub kluczowych po zakończeniu udziału w projekcie.
 • Nabycie kompetencji zawodowych lub kluczowych przez 48 osób (21 kobiet, 27 mężczyzn) spośród NEET znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie.
 • Podjęcie zatrudnienia lub stażu w kraju przez 35 osób (20 kobiet, 15 mężczyzn) w wyniku uzyskania wsparcia w projekcie.

 

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu: 2 788 073,86 zł

Kwota dofinansowania projektu: 2 694 241,86 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: ….. zł

 

Obszar realizacji projektu:

województwo dolnośląskie, województwo śląskie

Okres realizacji projektu:

Od 01.04.2018 r. do 31.12.2020 r.

 

Realizator projektu:

Beneficjent – Fundacja IMAGO z siedzibą przy al. Gen Józefa Hallera 123, 53-201 Wrocław

Partner projektu – Donner + Partner GmbH, z siedzibą Konneritzstr. 25, 01067 Drezno

Partner projektu – Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH (BSW) z siedzibą Rudolf-Walter-Strase 4, 01156 Drezno

Partner projektu – MobiDirekt UG (haftungsbeschrnkt) z siedzibą Wurzener Str. 35, 01127 Drezno

AKTUALNOŚCI

Harmonogram zajęć grupowych, aktualizacja z 23.01.2020r. – grupa 8

harm_zajecia grupowe_gr8_aktualizacja 1

 

Harmonogram zajęć grupowych – grupa 8

harm_zajecia grupowe_gr8

 

Harmonogram zajęć z języka niemieckiego – grupa 6

harm_niemiecki_gr6

 

Harmonogram mobilności ponadnarodowej – grupa 5

harm_niemiecki_gr5_2

 

Harmonogram zajęć szkoleń: „„Kurs dla kucharzy – menu I, menu II”, „Junior Java Developer”

harm_Kucharz gr4

harm_Java gr4

(26.04.2019)

 

Harmonogram zajęć grupowych grupy 5 – aktualizacja nr 2

harm_zajecia grupowe_gr5_aktualizacja2

(24.04.2019)

 

Harmonogram szkolenia: „Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce…”

harm_Cudzoziemcy gr4

(23.04.2019)

 

Harmonogram zajęć grupowych grupy 5 – aktualizacja

harm_zajecia grupowe_gr5_aktualizacja

(01.04.2019)

 

Harmonogram zajęć grupowych grupy 5

(język niemiecki, trening motywacyjny i kompetencji multikulturowych, spotkanie z partnerem z Niemiec)

harm_zajecia grupowe_gr5

(19.03.2019)

 

Harmonogram staży – grupa 4

harm_staz_gr4_www

(05.03.2019)

 

Aktualizacja harmonogramu zajęć z języka niemieckiego – grupa 4

harm_niemiecki_gr4_aktualizacja_2

(18.02.2019)

 

Aktualizacja harmonogramu zajęćz języka niemieckiego – grupa 4

harm_niemiecki_gr4_aktualizacja

(28.01.2019)

 

Harmonogram zajęć: „Trening motywacyjny i kompetencji multikulturowych” dla grupy 4 – aktualizacja

harm_warsztat_gr4_aktualizacja 15.01.2019

(15.01.2019)

 

Harmonogram staży – grupa 3

harm_Staz_gr3_www

(15.01.2019)

 

Harmonogram zajęć z języka niemieckiego – grupa 4

harm_niemiecki_gr4

(14.01.2019)

 

Harmonogram zajęć: „Trening motywacyjny i kompetencji multikulturowych” dla grupy 4.

harm_warsztat_gr4

(14.01.2019)

 

Harmonogram zajęć z języka niemieckiego – grupa 3 

harm_niemiecki_gr3_aktualizacja

(aktualizacja 14.12.2018)

 

Harmonogram szkolenia – „Torty artystyczne – autorska pracownia”

harm_Torty gr2

(22.11.2018)

 

Harmonogram szkolenia – Mechanik rowerowy

harm_Mechanik rowerowy gr2

(16.11.2018)

 

Harmonogram szkolenia –  Projektowanie wnętrz / Architekt wnętrz  

harm_Projektowanie gr2

Harmonogram zajęć z języka niemieckiego – grupa 3

harm_niemiecki_gr3

(09.11.2018)

 

Harmonogram szkolenia- Spawanie Mag i Tig

harm_Spawanie gr1 

(24.10.2018)

 

Harmonogram – kurs „Będę menedżerem”

harm_Menedzer gr1

Harmonogram – kurs „Florystyka”

harm_Florystyka gr1

(04.10.2018)

Harmonogram – kurs „Trener personalny”

harm_kurs_Trener_personalny_gr1

(28.09.2018)

Harmonogram – kurs Instruktor pływania

harm_kurs_Instruktor_plywania_gr1

(21.09.2018)

Harmonogram – szkolenie AutoCAD

harm_AutoCAD gr1 

(14.09.2018)

Harmonogram – staż grupa 2

harm_Staz_gr2

(12.09.2018)

Harmonogram zajęć: „Trening motywacyjny i kompetencji multikulturowych” dla grupy 2.

harm_warsztat_gr2

(05.09.2018)

Harmonogram zajęć z języka niemieckiego dla grupy 2.

harm_niemiecki_gr2

(25.07.2018)

 

W najbliższy czwartek i piątek odbywać się będzie „Trening motywacyjny i kompetencji multikulturowych” harm_warsztat_gr1

(25.07.2018)

 

Dzisiaj zaczynamy zajęcia z języka niemieckiego z grupą 1 we Wrocławiu i Ząbkowicach Śląskich. Poniżej znajdą państwo harmonogram.

harm_niemiecki_gr1_Wro

harm_niemiecki_gr1_Zab

(25.06.2018)

 

14 czerwca od 12:00 do 14:00 w PUP w Ząbkowicach Śląskich odbędą się spotkania rekrutacyjne do naszego projektu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. (data aktualizacji: 12.06.2018)

 

UWAGA!

Zwolniły się 2 miejsca w grupie wrocławskiej. Zajęcia indywidualne już 18 czerwca, wyjazd do Drezna z końcem lipca! (data aktualizacji: 12.06.2018)

 

Zapraszamy wszystkich do udziału w pierwszej grupie projektowej. Początek zajęć 13 czerwca w Ząbkowicach Ślaskich i Wrocławiu. (data aktualizacji: 08.06.2018) 

KONTAKT

Ząbkowice Śląskie

ul. Melioracyjna 3, pok. 7,

(budynek Przedsiębiorstwa Wodno Melioracyjnego)   

tel: 506-734-672  

   

Wrocław, ul. Hallera 123,

tel: 519-055-411

tel: 514-342-117