29-01-2018 Logo fundacji imago

Śląski Program Reintegracji

Fundacja Imago prowadzi nabór uczestników do projektu "Śląski Program Reintegracji". Projekt real...
22-01-2018 Logo fundacji imago

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań Asystenta...

W związku z realizacją Projektu “Zabrzański program reintegracji” współfinansowanego ze środków Euro...
02-01-2018 Logo fundacji imago

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/12/2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania dot. realizacji usługi uzyskania i utrzymania zatrudnienia w ...
02-01-2018 Logo fundacji imago

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/12/2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania dot. realizacji usługi JOBCOACHINGU w ramach projektu „Wsparc...