02-01-2018 Logo fundacji imago

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/12/2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania dot. realizacji usługi JOBCOACHINGU w ramach projektu „Wsparc...