Logo fundacji imago

Centrum Włączenia Społecznego 4.0

szkolenia i audyty dostępności

Otwórz drzwi – turystyka dostępna dla osób o...

asystentura i opieka wytchnieniowa Zdjęcie rąk na tle zielonej trawy. Młodsza osoba obejmuje dłońmi z troską ręce seniorki.

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych- edycja 2024

asystentura i opieka wytchnieniowa

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych...

asystentura i opieka wytchnieniowa Plakat projektu asystent osobisty

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – dla Jednostek...

innowacje

Virtual Reality w Zatrudnieniu Wspomaganym i Poradnictwie Kariery...

asystentura i opieka wytchnieniowa Logo fundacji imago

Powiatowy Program Asystencki