Logo fundacji imago

Centrum Asystentury Społecznej (CAS)

Logo fundacji imago

Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na...

Logo fundacji imago

Czas na zmiany! Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku...

Logo fundacji imago

ReSTART zatrudnienia 2

Logo fundacji imago

ReSTART zatrudnienia

Logo fundacji imago

Koalicja na rzecz usług asystenckich

Logo fundacji imago

Babie lato we Wrocławiu – Centra Aktywizacji Lokalnej...

Logo fundacji imago

Centrum Telepracy

Logo fundacji imago

Edukacja 50+

Logo fundacji imago

Aktywne 50+

Logo fundacji imago

Adaptacja podejścia socjodynamicznego w polskim poradnictwie zawodowym

Logo fundacji imago

Inkubator Lokalnej Działalności Społecznej