Logo fundacji imago

MODEL TWORZENIA LOKALNYCH PROGRAMÓW OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Logo fundacji imago

Bytom – kurs na przedsiębiorczość

Logo fundacji imago

Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa...

Logo fundacji imago

Strefa przedsiębiorczości

Logo fundacji imago

Dolnośląska Strefa Przedsiębiorczości

Logo fundacji imago

Nowe Horyzonty. Staże zagraniczne – 4 500 zł

aktywizacja społeczno-zawodowa Logo fundacji imago

„Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej....

Logo fundacji imago

Dostępni dla Ciebie

Logo fundacji imago

Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku...

Logo fundacji imago

E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących

Logo fundacji imago

Model Kontraktowania usług rynku pracy na rzecz os....

Logo fundacji imago

Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m....